musikk - vennskap - glede - Bedriftsmelding
FORELDREVAKTER FOR FELLESØVELSE  - VÅREN 2018:
 
Vi som har barn i korpset må en gang i blant være til stede for å hjelpe til med mindre oppgaver før, under og etter øvelsene. Hvilke oppgaver det er snakk om, kan du lese om nedenfor. Samtidig er det å være foreldrevakt en god mulighet til å bli kjent med både andre korpsforeldre og andre korpsbarn - og til å høre på øvelsene.
 
Kaffen er som regel klar, og du er selvsagt alltid hjertelig velkommen til en kopp kaffe - enten du har vakt eller ikke.
 
Hvis dere ikke kan stille som vakt på oppsatt dato, så vennligst prøv å bytte vakt med noen andre foreldre/foresatte og gi sekretær beskjed slik at listen kan holdes ajour.


Aspirantkorpsvakten har ansvaret for å rigge til aspirant og juniorkorpset (se nedenfor) og ved behov bidra til at det er ro og orden under øvelsen for våre yngste medlemmer. Vakten kan også hjelpe til med kopiering av noter for dirigentene og andre oppgaver ved behov.

Lommedalen: Heisnøkkel ligger i skuffen hos tilsynsvakten. Det meste finnes på lageret i kjelleren, og stoler til hovedkorpset finnes i rommet ved siden av lageret (mot heisen) dersom det ikke er stoler i festsalen.
Innkjøp av frukt bør gjøres før øvelsen starter. I perioder med 2 styrevakter, er det styrevakt 1 som er ansvarlig for innkjøp.Styrevakten er også behjelpelig med instrumenter når instrumentforvalter ikke er tilgjengelig. Se eget skjema i skapet.

Juniorkorpsvaktens viktigste oppgave er å bidra til ro og fokus under øvelsen, samt å passe på at ungene tar hensyn til hovedkorpset under pausen sin.
 
Hovedkorps:
stoler og notestativ til alle musikanter, trommesett m/underlagsmatte, klokkespill med stativ, marsjstortromma med kølle, pauker, kassa med småutstyr, stikkebrett og dirigentpult, og hver og en sitt instrument.
 

Website Builder drives av  Vistaprint