Lommedalen Skolekorps - musikk - vennskap - glede
Noteforvalter
Kjersti Hallingstad
 
Uniformsforvalter

 
Arrangementskomitè
Trude Blåsmo


Loppelauget
Terje Folkenborg (leder)
Lars Solheim
Philip van de Velde
Arne G. Sletta
Jan Erik Mariasson
Tommy Bakke
Jens-Chr. Vogt

 
Revisorer
Marike Holthe Møll
Kristine Folkenborg
 
Valgkomité
Jens-Christian Vogt
 
Lotteri-ansvarlig
Kjersti Evju 
Magne Ludvigsen
Website Builder drives av  Vistaprint