musikk - vennskap - glede - Bedriftsmelding
Korpset øver hver mandag på følgende tider:

Aspirant:
17:15 - 18:25
Lommedalen skole 
Junior:
18:30 - 20:00
Lommedalen skole
Hovedkorps:
17:45 - 20:15
Lommedalen skole  

Alle øvelser har 10-15 minutters pauser hvor det serveres frukt. Dirigentene avgjør når det er pause, og hvor lang pausen skal være. Normalt vil hovedkorpset ha pause ca. kl. 19.00, juniorene ca kl. 19:30 og aspirantene ca 1745.
 

Aktivitetsplan våren 2019: Terminlisten finner du her

Funky Spring - vårkonsert med Ole Børud, Lommedalen skolekorps, Rykkinn og Gullhaug skolekorps, og Karlsrud skoles musikkorps.
Søndag 7. april i Bærum kulturhus kl. 18.00. Billetter kjøpes på hjemmesiden til Bærum kulturhus. Se også informasjon på korpsets Facebook-siden.


Hvis ikke musikanten kan komme på øvelser:
For å få et korps til å fungere er det viktig at alle kommer på øvelsene og arrangementene vi skal delta på, men av og til skjer det imidlertid at det ikke er mulig. 
 
Dersom musikanten ikke kan komme på mandagsøvelsene eller på konserter så vennligst gi beskjed til Kine Østvik på telefon 990 03 175 for hovedkorpset eller Annbjørg Engås på telefon 481 22 806 for junior- og aspirantkorps!
Det bes om at du melder fra også hvis musikanten kommer sent eller må gå tidlig. Dette for at dirigentene kan legge opp øvelsene etter hvem/hvor mange instrumenter de har tilgjengelig.

Dersom musikanten ikke kan møte til de individuelle instruksjonstimene så send en melding direkte til instruktøren/musikklæreren.
  
Website Builder drives av  Vistaprint