musikk - vennskap - glede - Bedriftsmelding
Materialforvalter
Kristine Folkenborg

Noteforvalter
Kjersti Hallingstad
 
Uniformsforvalter
Riina Eikenes
 
Arrangementskomitè
Trude Blåsmo

Loppelauget
Terje Folkenborg (leder)
Lars Solheim
Philip van de Velde
Arne G. Sletta
Jan Erik Mariasson
Tommy Bakke
Jens-Chr. Vogt

 
Revisorer
Marike Holthe Møll
Kristine Folkenborg
 
Valgkomité
Jens-Christian Vogt
Rune Bergmann
 
Lotteri-ansvarlig


Website Builder drives av  Vistaprint