TAKK TIL VÅRE SPONSORER

Som støtter driften av korpset og gjør det mulig for barna å spille! Vi oppfordrer alle til å bruke våre sponsorer ved kjøp av aktuelle tjenester.

FORELDREVAKT

Foreldrevakt/Styrevakt mandagsøvelser: Vaktliste

Her ligger litt informasjon om hva vakten innebærer: Oppgaver foreldrevakt

Dersom du ikke har anledning til å komme på din vakt, må du ta kontakt med den styrevakten som er står oppført samme dag i god tid. Telefon til denne finner du her.

Vi trenger også foreldre til å hjelpe til på loppelåven hver onsdag fra 18-20. Her er vaktlisten. Det er viktig at du bytter med noen hvis vakten du er satt opp på ikke passer. Vaktliste loppelåven