top of page

Hva koster det å ha barn i korpset?​

Medlemsavgiften til korpset er den samme som musikkskolens satser. 
For 2022 er det kr 2800,- pr halvår.

I tillegg betaler man instrumentleie som er kr 600,- pr halvår, dersom man ikke stiller med eget instrument.

Bærum kommune er med i ordningen "Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier".

Les mer in linken under, eller ta kontakt med styret i korpset for mer informasjon og hjelp.

Fritidsstipend fra Bærum kommune

bottom of page