Hva koster det å ha barn i korpset?​

Medlemsavgiften til korpset er den samme som musikkskolens satser. 
For 2021 er det kr 2800,- pr halvår.

I tillegg betaler man instrumentleie som er kr 600,- pr halvår, dersom man ikke stiller med eget instrument.

Bærum kommune er med i ordningen "Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier".

Les mer in linken under, eller ta kontakt med styret i korpset for mer informasjon og hjelp.

https://www.baerum.kommune.no/tjenester/natur-kultur-og-fritid/tilskuddsordninger/nasjonal-tilskuddsordning-for-inkludering-av-barn-i-lavinntektsfamilier/