TAKK TIL VÅRE SPONSORER

Som støtter driften av korpset og gjør det mulig for barna å spille! Vi oppfordrer alle til å bruke våre sponsorer ved kjøp av aktuelle tjenester.

Hva koster det å ha barn i korpset?​

Medlemsavgiften til korpset er den samme som musikkskolens satser. 
P.t. er det kr 2800,- pr halvår.

I tillegg betaler man instrumentleie som er kr 600,- pr halvår, dersom man ikke stiller med eget instrument.