top of page

VELKOMMEN SOM ASPIRANT I LOMMEDALEN SKOLEKORPS

IMG_4134.jpg

Du og aspiranten din har nå tatt et første viktig skritt på en reise som garantert vil bringe med seg flotte opplevelser både musikalsk og sosialt. Barnet ditt får en musikalsk utdannelse, lærer seg å bidra i et samspill med andre og får mange gode venner. Det er ingen jente og gutte-lag, ingen reservebenker, bare samspill og felles glede over å lage musikk sammen.

 

Det er mye nytt å lære for aspiranten det første året, og ofte mye nytt for foreldrene også. Her finner du informasjon som vi håper kan bidra til å gi svar på noe av det dere kanskje vil lure på.

 

DEN FØRSTE TIDEN

Aspirantene vil få utdelt et instrument på første øvelsen. Etter kort tid vil de også få tildelt egen instruktør en dag i uken. Instruktørene vil gjøre aspiranten kjent med instrumentet, lære aspiranten å spille, sette sammen instrumentet, pusse det og lignende.

 

Aspirantkorpset har fast øvelse hver mandag hvor alle aspirantene spiller sammen.

 

Aspirantene vil altså ha spilleundervisning to ganger pr uke; én øvelse med instruktør (enten alene eller i en liten gruppe), og én øvelse i aspirantkorps med dirigent. Begge deler er viktig for å utvikle seg som musiker.

KORPSENE I KORPSET​

Lommedalen skolekorps består av et hovedkorps, et juniorkorps og et aspirantkorps.

 

Normalt går musikantene ett (skole)år i aspirantkorpset, deretter et år i juniorkorpset før de starter i hovedkorpset den fjerde høsten. I noen tilfeller vil musikantene trenge lenger eller kortere tid før de blir tatt opp i hovedkorpset.

INSTRUKSJONSTIMER

Instruksjonstimene er undervisning med en musikkpedagog med særskilt kompetanse på instrumentet. Noen musikanter får instruksjonstimer via Bærum kommunale musikk- og kulturskole mens andre får denne undervisningen av instruktører ansatt i korpset.

KONTINGENT

De som får instruksjon via musikk- og kulturskolen vil to ganger i året motta en faktura fra Bærum kommune. Øvrige musikanter får faktura rett fra korpset. Dette er medlemsavgiften i Lommedalen skolekorps, og beløpet er det samme fra musikkskolen som fra korpset.

 

Kontingenten for høsten 2022 er kr. 3400,- og dette inkluderer leie av instrument. Dersom noen har eget instrument, reduseres kontingenten med kr. 600,-.

ØVELSENE

Alle korpsene øver på mandager på Lommedalen skole. Øvelsene følger skoleåret.
 

Noen ganger har vi ekstraøvelser. Det er gjerne i forbindelse med konserter. Ekstraøvelser vil bli annonsert i god tid. I april og mai er det ekstra marsjøvelser.

Øve hjemme

Det er en forutsetning for å klare å beherske instrumentet at man må øve hjemme. Generelt er det bedre å øve litt hver dag enn lenge én dag i uka – 15 minutters øvelse hver dag er kjempebra!

Kan du ikke komme på øvelsen?

For å få et korps til å fungere er det viktig at alle kommer på øvelsene, men av og til er det bare ikke mulig å komme på øvelsen. Dirigentene og korpslederne må ha beskjed om dette i så god tid som mulig.

I appen Tutti kan du melde av musikanten direkte på den dagen som gjelder.

Se korpsets hjemmeside for kontaktinformasjon www.lommedalenskolekorps.no.

AKTIVITETER

Det er både musikalske og sosiale aktiviteter i korpset, blant annet konserter, korpsturer, helgeseminarer, festivaler og konkurranser. Noen ganger samarbeider vi med andre korps i Bærum og arrangerer større konserter, f.eks. i Bærum Kulturhus. Noen konserter har et tema som f.eks. populærmusikk eller filmmusikk. I fjor hadde vi en konsert hvor Ole Edvard Antonsen var solist, og på høsten hadde vi en Halloween-konsert med tilhørende musikk bl.a. Ghostbusters og Bad (Michael Jackson). Vi deltok også på et stevne på Tusenfryd, og da var det selvfølgelig også mye fritid til å besøke attraksjonene.

 

Aspirantenes deltagelse ved de ulike aktivitetene vil variere. Generelt ønsker vi å ha med aspirantene så mye som mulig, og på konserter spiller aspirantkorpset gjerne noen stykker før juniorkorpset eller hovedkorpset.

 

Ensemblekonserter er huskonserter der musikantene spiller stykker de har øvd inn i instruksjonstimene, enten alene eller i smågrupper. Medlemmer som spiller i musikk- og kulturskolen har også ensemblekonserter/huskonserter på Sjøholmen der musikk- og kulturskolen holder til.

 

Hvilke aktiviteter som arrangeres vil kunne variere noe fra år til år. Det er vanligvis to helgeseminarer i året (høst og vår), en sommertur (4-6 dager) og to store konserter.

UNIFORM

For å se skikkelig stilige ut når vi marsjerer i gata så har vi på oss uniform. Når vi har konserter innendørs kan det være at vi har på oss noe annet, f.eks. helt sort og noe rødt på julekonsert.

 

Uniform deles ut på Lommedalen skole ved annonserte tidspunkter.

INFORMASJON TIL FORELDRE

Informasjon til foreldre blir gitt via e-post, sms og appen Tutti. Nye medlemmer vil få invitasjon til Tutti-appen. Vi bruker også vår intenre Facebook-gruppe hvor vi formidler mer av det vi gjør i hverdagen, dere forledre kan også legge ut her. 

Foreldredeltagelse

Å drive et korps er kostbart, og det å skaffe inntekter krever dugnadsinnsats av foreldrene. Her er det viktig at alle tar sin del av oppgavene, så går det så mye lettere.

Loppemarked

Korpset arrangerer to loppemarkeder i året. Det er litt jobb når det står på, for man må sette av hele helgen, men det er mye moro også. Vi lager liv i dalen, møter gamle naboer, ler av alt det rare vi får inn, blir bedre kjent, bidrar til gjenbruk og et grønnere miljø og i tillegg så gir det en vesentlig inntekt til glede for barna våre.

 

Vi har et eget «loppelaug» som administrerer loppemarkedet, setter opp vaktlister osv. Ta gjerne kontakt med leder i loppelauget hvis du har spesiell kompetanse å bidra med, f.eks. elektriker, ekspert på sportsutstyr, bibliotekar, auksjonarius, lastebileier, eller noe helt annet.

 

Siden korpset har en relativt god økonomi for tiden, har vi kun 17.mai lotteri i tillegg, noe som er en trivelig oppgave på den store korpsdagen.

Foreldrevakt på øvelsene

På mandager er det foreldrevakter til stede når korpsene øver. Det er to vakter til stede samtidig - den ene vakten er en styrerepresentant, den andre vakten er en foreldrerepresentant.

 

Hovedhensikten med vakter er todelt: det ene er å hjelpe til med praktiske gjøremål: sette opp stoler/benker og notestativ før øvelsen, rydde stoler/benker etter øvelsen, og ellers hjelpe til med andre praktiske oppgaver som kan oppstå. Den andre hensikten er å ha voksenrepresentanter til stede for å bidra til ro, spesielt gjelder dette før og etter øvelsene og i pausene. Man har vakt omtrent en gang per halvår.

Annen deltagelse

I forbindelse med seminarer og sommertur er det nødvendig at foreldre deltar som reiseledere. Dette er det gjerne mange som ønsker å bidra til, og det er ikke rart så hyggelig som det er. Som oftest vil flere styrerepresentanter også være med. Slike turer er en fin måte å bli kjent med andre foreldre og korpsets medlemmer på, og anbefales på det varmeste!

 

STYRE - KOMMITEER - VERV

Korpset ledes av et styre og har i tillegg følgende verv og komiteer:                            

  • Loppelaug                            

  • Arrangementskomité                     

  • Turkomité                            

  • Uniforms forvalter

  • Noteforvalter                     

  • Lotteriansvarlig                                 

  • Revisorer                              

  • Valgkomité

 

Si fra hvis du har lyst til å gjøre en ekstra innsats for korpset!

bottom of page