REGLER FOR PUBLISERING AV BILDER PÅ NETTET

Denne siden beskriver Lommedalen skolekorps regler for bruk av internett og sosiale medier

Reglene nedenfor er til for å beskytte LSK og våre musikanter. Det forventes at alle medlemmer og foresatte følger disse retningslinjene vedrørende LSK

 

​Holdningene våre skal være vennlig og hyggelige. 

 

Du skal gjøre mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg :-)
 

Private beskjeder tar du på e-post, beskjeder som kan være interessante eller morsomme for andre er det hyggelig om du har lyst til å dele med oss andre på internett eller i sosiale medier. 
 

Det er viktig å huske hovedreglen om at du aldri skal publisere bilder uten å be om lov fra de som er tatt bilder av. Det er flere paragrafer i det norske lovverket som handler om retten til eget bilde.
Det finnes imidlertid en del unntak fra hovedregelen. Det vil si at samtykke er ikke nødvendig dersom:
- avbildningen har aktuell og allmenn interesse
- avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet,
- bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller forhold eller hendelser som har allmenn interesse

 

Om du finner en negativ publisering eller kommentar, skal du ikke motsi denne med en negativ tilbakemelding/svar, men eventuelt varsle sekretær eller leder. Styret mener at fremvisning av bilder i samlinger er vel så bra som lukkede områder på web. Sistnevnte krever mye administrasjon, og er derfor ikke opprettet for LSK

TAKK TIL VÅRE SPONSORER

Som støtter driften av korpset og gjør det mulig for barna å spille! Vi oppfordrer alle til å bruke våre sponsorer ved kjøp av aktuelle tjenester.