top of page

REGLER FOR PUBLISERING AV BILDER PÅ NETTET

IMG_0712.JPG

Denne siden beskriver Lommedalen skolekorps regler for bruk av internett og sosiale medier

Reglene nedenfor er til for å beskytte LSK og våre musikanter. Det forventes at alle medlemmer og foresatte følger disse retningslinjene vedrørende LSK

 

​Holdningene våre skal være vennlig og hyggelige. 

 

Du skal gjøre mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg :-)
 

Private beskjeder tar du på e-post, beskjeder som kan være interessante eller morsomme for andre er det hyggelig om du har lyst til å dele med oss andre på internett eller i sosiale medier. 
 

Det er viktig å huske hovedreglen om at du aldri skal publisere bilder uten å be om lov fra de som er tatt bilder av. Det er flere paragrafer i det norske lovverket som handler om retten til eget bilde.
Det finnes imidlertid en del unntak fra hovedregelen. Det vil si at samtykke er ikke nødvendig dersom:
- avbildningen har aktuell og allmenn interesse
- avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet,
- bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller forhold eller hendelser som har allmenn interesse

 

Om du finner en negativ publisering eller kommentar, skal du ikke motsi denne med en negativ tilbakemelding/svar, men eventuelt varsle sekretær eller leder. Styret mener at fremvisning av bilder i samlinger er vel så bra som lukkede områder på web. Sistnevnte krever mye administrasjon, og er derfor ikke opprettet for LSK

bottom of page