VIL DU BEGYNNE Å SPILLE I KORPSET?

Ta kontakt med oss, så får du vite hva det betyr å være musikant i vårt korps, og hva det betyr for dere som foresatte.

GODE GRUNNER
I korps får du nye venner på tvers av klassetrinn og fra andre skoler
I korps opplever du spilleglede og felleskap
Å beherske et instrument gir deg mestrings­følelse og stolthet
Å spille i korps kan du gjøre hele livet  

I Lommedalen skolekorps driver vi med musikk, lek og samspill, og du lærer å spille av flinke instruktører og dirigenter. Det handler om å musikk, godt vennskap og sunne interesser!    

Skolekorpset har musikanter fra Anna Krefting og Lommedalen skoler. Siden 1936 har Lommedalen skolekorps spredt musikk, vennskap og glede. I dag  har vi ett hovedkorps, to juniorkorps og ett aspirantkorps.  

HØRT PÅ BYEN : "DET ER SÅ MYE JOBB FOR FORELDRENE. BARNA MINE FÅR IKKE LOV Å GÅ I KORPSET..."

Korpset arrangerer loppemarked vår og høst og her er det forventet at foreldre stiller opp og hjelper til. Utover dette er det lite jobb, om man ikke selv VIL da.

P.S. Ingen selging av lodd, dopapir etc.. og garantert ingen vaffelsteking i idrettshaller i helgene ;)

HØRES DET INTERESSANT UT?

TAKK TIL VÅRE SPONSORER

Som støtter driften av korpset og gjør det mulig for barna å spille! Vi oppfordrer alle til å bruke våre sponsorer ved kjøp av aktuelle tjenester.